Tin tức

Lễ công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương được chuẩn bị chu đáo, bài bản

02-01-24 | 8:03

Sáng 18/12, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh lễ công bố quy hoạch tỉnh là sự kiện chính trị quan trọng nên phải tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Do đó công tác chuẩn bị cần chu đáo, bài bản nhằm truyền tải có hiệu quả các thông tin về quy hoạch, nhất là các chủ trương, định hướng lớn trong phát triển để thu hút, mời gọi đầu tư trong nước và quốc tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để bảo đảm buổi lễ diễn ra thành công, tạo được dấu ấn với khách mời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh nội dung, kịch bản của buổi lễ. Chủ trì lập danh sách các doanh nghiệp, chuẩn bị tài liệu phục vụ chương trình trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm cơ sở vật chất, khánh tiết phục vụ cho buổi lễ; chủ trì, phối hợp đơn vị tổ chức sự kiện chuẩn bị các tiết mục văn nghệ trong chương trình và hoạt động văn hóa, văn nghệ liên quan. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tiêu biểu tổ chức sự kiện trưng bày, triển lãm dịch vụ, sản phẩm địa phương tại buổi lễ và các hoạt động bên lề. UBND TP Hải Dương phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và chỉnh trang đô thị trước, trong và sau buổi lễ công bố quy hoạch tỉnh.

Báo Hải Dương, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh tăng cường thời lượng tuyên truyền về quy hoạch tỉnh và các hoạt động hợp tác, liên kết vùng, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Liên quan tới công tác tuyên truyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan báo chí. Các cơ quan, đơn vị khác tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chuẩn bị phù hợp hiệu quả để buổi lễ diễn ra thuận lợi, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Dự kiến cuối tháng 12, Hải Dương sẽ tổ chức lễ công bố quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi lễ, tỉnh sẽ thông tin, giới thiệu về định hướng, tiềm năng và triển vọng phát triển của Hải Dương nhằm thu hút, quảng bá và mời gọi các nhà đầu tư; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển với các tỉnh, thành phố và với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Đồng thời, tỉnh sẽ công bố danh mục dự án thu hút đầu tư, không thu hút đầu tư và hạn chế thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2025 và đến năm 2030; trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số nhà đầu tư lớn…

Trích nguồn: Báo Hải Dương